actio

actio ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ มีลักษณะท่าทางการใช้บริการผู้ให้คำแนะนำธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งในสถานรวมตัวกันการขนาดใหญ่ และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เนื่องมาจากสถานเจือการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสำหรับเพื่อการบริหารจัดแจงครบทุกด้านตามมีความต้องการที่จะ เหตุเพราะมีทรัพยากร หรือบุคลากรที่จำกัด นอกจากนี้ การขาดความชำนิชำนาญในบางด้านของธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดสมรรถนะ

ในการแข่งขันชิงชัยกับคู่ปรปักษ์ขันจากต่างแดน หรือถึงแม้จนกระทั่งคู่ปรับในประเทศเดียวกัน จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของที่ปรึกษาธุรกิจ เพราะผู้ประกอบธุรกิจปริมาณมากจำเป็นที่จะต้องมองหาผู้ช่วย ดังเช่น ที่ปรึกษาธุรกิจ มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดนั่นเองภายใต้กิจกรรมส่งเสริมปรับปรุงผู้ชี้แนะธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Counselor, APEC IBIZ) หลักสูตรการให้คำปรึกษาและหน้าที่หน้าที่ของที่ปรึกษา ได้ยกตัวอย่างคำจำกัดความของการให้คำปรึกษา

ยกตัวอย่างเช่นการให้คำปรึกษา เป็นความร่วมมือเวลาผู้ชี้แนะและผู้ประกอบธุรกิจ actio ที่จะก่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเคยชินตนเองและสามารถตัดสินใจด้วยตัวเราเอง
การให้คำปรึกษา คือ การช่วยผู้ประกอบการให้คุ้นเคยตรวจตราและตรวจตราอุปสรรคของตัวเองเอง และรู้จักดีเคล็ดวิธีแก้ปัญหาที่จะเป็นไปได้ คุ้นเคยเฟ้นและทดจำลองแก้ปัญหาที่รู้สึกว่าจะได้ผลยอดเยี่ยม

actio

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการเป็นผู้ให้คำแนะนำธุรกิจนั้น ควรต้องดำเนินงานสนิทสนมกับผู้ประกอบกิจการ ซึ่งผู้ที่ต้องการตระเตรียมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่ดี และสามารถอยู่ในวงการธุรกิจคนให้คำแนะนำได้อย่างยั่งยืนนั้น จึงควรปรับปรุงตัวของเราเองให้มีคุณสมบัติ ด้วยเหตุฉะนี้

การตกลงใจที่ดี (Good Judgment) ที่ปรึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการตกลงใจที่ดีเมื่อจำเป็นที่จะต้องประสบพบเจอปัญหา ไม่แนะนำให้ด่วนสรุป ควรใช้ช่วงในการพินิจข้อเท็จจริงและข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวโยงก่อนที่จะกระทำตัดสินใจ บางครั้งบางคราวที่ปรึกษาคล้อยตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานประกอบการเยอะเกินไป ส่งผลให้การตกลงใจผิดพลาดได้

การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม (Team Player) คนให้คำแนะนำจำเป็นจะต้องบ่งบอกถึงถึงการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม มีความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจจากสมาชิกในกลุ่ม เห็นได้ชัดคุณค่าและความชำนาญของคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าร่วมมือให้เกิดขึ้น

actio ความช่ำชองการสื่อสารที่ดี (Good Communication Skills)

actio คนแนะนำต้องมีความชำนาญการติดต่อสื่อสารทั้งความเชี่ยวชาญการพูดและความช่ำชองการเขียน ควรจะติดต่อความเห็นผู้ประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากนั้นนี้ ในช่วงกรรมวิธีการการให้คำแนะนำ

ผู้ชี้แนะจำเป็นจะต้องเกิดการเจอกับผู้ประกอบการที่มีบุคลิกภาพใบหน้าความแตกต่างกัน การมีความช่ำชองการฟังที่ดีมีส่วนช่วยสำหรับการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบอกได้อย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสารขณะกัน รู้เรื่องความต้องการของผู้ประกอบการ และในท้ายที่สุดนำมาซึ่งการทำให้วิธีการให้คำปรึกษามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Expert Knowledge) ผู้ประกอบธุรกิจมักเลือกเฟ้นใช้บริการอาจารย์ที่ปรึกษาข้างนอกด้วยต้นสายปลายเหตุผลสองประการ คือ 1) ผู้ประกอบการคาดว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความชำนาญมากยิ่งกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ข้างในสถานเจือการ หรือ 2) ผู้ประกอบกิจการไม่มีขณะพอเพียงในการจัดการปัญหาหรือปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ข้างในสถานรวมตัวกันการ เพราะเหตุนี้ ในฐานะกุนซือธุรกิจ ควรจะมีความรู้และมีความเข้าใจที่หลากหลาย

ทราบว่าเมื่อไหร่ควรถามไถ่ข้อสงสัยและรู้ดีว่าตรงไหนเป็นที่มาที่ไปสำหรับในการหาผลลัพธ์เทคนิคแก้ปัญหา ซึ่งที่ปรึกษาธุรกิจควรศึกษาหาวิชาความรู้ให้เป็นปัจจุบันตลอดช่วงเวลา โดยการอ่านวารสารนิตยสารและเว็บที่ให้ข้อมูล องค์วิชาการต่างๆ การเข้ารับการฝึกฝนอบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนแปลงวิชาความรู้ผ่านทางเครือข่ายที่ปรึกษา กุนซือธุรกิจควรจะทราบวิธีการนำทฤษฎีเข้าสู่การกระทำและการฝึกหัดฝนความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือที่สมควร อาทิเช่น โปรแกรม เพื่อที่จะให้สามารถให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจำกัดหน้าที่และความรับผิดถูกใจ (Roles and Responsibilities) เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อผู้ให้คำแนะนำในการสร้างขอบเขตขอบข่ายบทบาทความรับไม่ถูกชอบให้แน่ชัดว่าสิ่งใดสามารถทำแล้วได้ สิ่งใดไม่อาจจะทำเป็นแล้วได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นก่อนการเสนอบริการผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย เพราะเหตุว่า ผู้ประกอบกิจการมีความหวัง แง่มุมต่อหน้าที่ความรับไม่ถูกชอบสมรรถนะของที่ปรึกษานานับประการ ผู้ประกอบการบางรายคาดว่าผู้ชี้แนะเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง บางรายคาดว่าคนแนะนำเป็นเพียงผู้มาช่วยปรับแก้งานในบางเรื่องเท่านั้น

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ (Understand Entrepreneur’s Business) คนแนะนำควรจะทำความเข้าใจข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบกิจการก่อนเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นกระบวนการการส่งมอบบริการปรึกษาบอกต่อ actio กระบวนการทำความรู้ความเข้าใจธุรกิจและนำเสนอข้อเสนอ

หนทางต่างๆที่สมควร โดยบอกต่อทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละช่องทาง ทั้งนี้ กุนซือควรนำเสนอและประเมินช่องทางในการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีแง่มุม ด้วยเหตุนี้ – รายจ่ายสำหรับการทำงาน – เรื่องที่อาจจะอันตรายและผลตอบแทน – พิจารณาถึงอุบายทางธุรกิจในภาพรวมของสถานเจือการ – ขั้นตอนการปฏิบัติงานเข้าร่วมกับส่วนต่างๆ ของสถานประกอบการ

การมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาอื่นๆ (Involve Other Consultants) การตอบปัญหาว่า

“ผมไม่รู้” อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับบางข้อสงสัยและปัญหา แต่จะเป็นผลสรุปที่ดียิ่งขึ้น ถ้าตอบว่า “ผมไม่รู้ แต่ผมรู้จักดีท่านหนึ่งที่ช่วยทำให้ผลลัพธ์คุณได้” ที่ปรึกษาไม่มีความจำเป็นต้องทราบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและไม่เป็นการเสียศักดิ์ศรี

เลยในเรื่องที่ตอบปัญหาไม่ได้ แต่ผู้ให้คำแนะนำสามารถแนะนำคนให้คำแนะนำท่านอื่นได้ ดังเช่น ผู้ประกอบการมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองทางกฎระเบียบหมาย ที่ปรึกษาควรหาทางบอกต่อให้ผู้ประกอบกิจการรู้จักผู้ชี้แนะกฎระเบียบหมายที่สามารถช่วยหาทางออกในการจัดการปัญหา ด้วยเหตุนี้ การทำงานด้วยกันเป็นเครือข่ายที่ปรึกษาจะสามารถให้บริการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นและตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

การรักษาเกียรติศักดิ์ (Reputation) ผู้ชี้แนะจะต้องรักษากิตติศัพท์ของตนเอง ถ้ามีเรื่องมีราวที่ส่งผลให้เสียรูปพจน์และกิตติศัพท์แล้ว จังหวะที่จะสร้างความน่านับถือในวงการธุรกิจคนแนะนำทำแล้วได้ค่อนข้างจะยาก คุณค่าของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามีทั้งหน้าที่ความรับไม่ถูกถูกใจ

(Accountability & Responsibility) และความดิ่งซึ่งๆหน้าที่ (Integrity) ด้วยประการฉะนี้ ที่ปรึกษาจะต้องคัดเลือกผู้ประกอบการที่เจือธุรกิจถูกกฎข้อบังคับหมายและไม่ผิดจริยธรรม ให้คำแนะนำด้วยความระมัดระวัง ภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริง แม่นยำและมีเหตุผล โดยสรุปคือการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพคนแนะนำนั่นเอง actio นอกจากนั้นนี้

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ โดย ปฏิบัติงานซื่อดิ่งต่อผู้ประกอบการด้วยความเต็มใจและขีดความสามารถตามคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการรักษาข้อมูลของผู้ประกอบการ อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ ความลับทางการค้า ขั้นตอนการทางเทคนิคต่างๆ ฯลฯผู้ประกอบกิจการผู้คนจำนวนมากเข้าใจไม่ถูกว่าธุรกิจขนาดย่อมหรือบริษัทฯ เล็ก ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บริการคนให้คำแนะนำ เพราะมองว่าค่าตัวของผู้ชี้แนะแต่ละท่านนั้นราคาสูง

หรือคิดว่าไม่คุ้มค่าเนื่องจากว่าผู้ชี้แนะไม่มีความรู้และมีความเข้าใจเจาะจงด้านเช่นเดียวกับเจ้าของธุรกิจ ก็เลยนำมาซึ่งการทำให้หลายๆธุรกิจมองข้ามจุดนี้ไปและส่วนมากมุ่งที่จะลงมือทำธุรกิจตามลำพัง สำหรับใครที่มีความคิดเช่นนี้อยู่ ดิฉันมีความคิดว่าถึงช่วงแล้วที่ควรต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและประเด็นด้านการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากที่ปรึกษานั้นมีความหมายไม่นิดหน่อยต่อความอยู่รอดของหน่วยงาน ไม่เช่นนั้นเหตุใดหน่วยงานใหญ่ ๆ จะลงทุนจ้างคนให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ

สาต้นสายปลายเหตุหลักที่ธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมากไม่ยอมลงทุนจ้างคนแนะนำ

อาจมีต้นเหตุมาจากวิชาการขีดความสามารถของตัวเองเองที่มีความชำนิชำนาญในแง่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจทำธุรกิจ เนื่องมาจากผู้ประกอบกิจการจึงควรเฟ้นทำในสิ่งที่ถนัดที่สุดเพียงแค่นั้นก็เลยจะมีโอกาสบรรลุความสำเร็จ actio ดิฉันอยากที่จะให้ตั้งข้อสังเกตว่าการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจไม่ได้มีสาเหตุมาจากฝีมือและความเชียวชาญของผู้ประกอบกิจการเท่านั้น แต่จึงควรขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกเยอะแยะ ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะไม่เก่งกาจด้านนั้นเลย

อย่างไรก็แล้วแต่ การลงทุนจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจไม่ได้มีความหมายว่าจะทำให้ผลคลุกเคล้ากันการดีขึ้นเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จ้างมานั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากบางส่วนแค่ไหน เนื่องมาจากบางบริษัทฯ มีผู้ให้คำแนะนำแต่ก็มิได้มีส่วนเข้าร่วมในการปรับปรุงหน่วยงานตั้งใจจริง

เนื่องด้วยสาเหตุหลายๆ ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความแน่ใจของผู้ประกอบการเกินความจำเป็น จึงทำให้คนให้คำแนะนำปฏิบัติการได้ไม่เต็มที่หรือถูกลดบทบาทลง หรือแม้แต่กุนซือ adminถูกว่าจ้างมาด้วยความสนิทสนมและไว้เนื้อเชื่อมั่นจากเจ้าของกิจการ แต่มิได้มีระดับความสามารถและความชำนิชำนาญจำเพาะด้านอย่างเอาจริงเอาจัง

สำหรับผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมีความคิดว่าถึงตอนแล้วที่หน่วยงานของตัวเองเองจะต้องมีกุนซือธุรกิจ ถือได้ว่าท่านกำลังเปิดตัวของเราเองสู่โลกการค้าได้อย่างแน่ใจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ง ๆ และมีสมรรถภาพเจาะจงด้านมีส่วนทำให้ธุรกิจโตขึ้นเป็นเท่าตัว หรือขยายฐานผู้บริโภคส่งผลให้กิจการมีกำไรโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนานมากนัก เพราะบางธุรกิจต้องมีให้ได้ต้องมีผู้บังคับบัญชาทางด้านความคิด เพื่อจะเสนอแนะกรรมวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคและอุปสรรคของธุรกิจให้โตขึ้นอย่างยั่งยืนและไม่หวั่นไหวได้

คุณลักษณะของคนแนะนำทางธุรกิจย้อนกลับไปถูกใจศึกษา ใผ่เรียน ที่ปรึกษาทุกคนจำเป็นต้องชอบการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ไม่ว่าเรืองของธุรกิจ เรื่องชีวิต เรื่องคน เรื่องประเทศ เรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การเล่าเรียนรุ้นี้ จะก่อให้ติดนิสัยการศึกษาหาข้อมูล และ ปัจจัยผล ข้อเท็จจริงของธุรกิจที่เราให้คำปรึกษา

มันเป็นหลักฐานของการเป็นคนแนะนำเลยครับมีการสำรวจที่ดี ซึ่งผู้ชี้แนะเมื่อเรียนรู้ระบบงานของบริษัทแล้ว ต้องตรวจดูให้ได้ ถึงความเป็นไป ของบริษัทฯ และ ตำแหน่งของบริษัทฯนั้นๆ เมื่อทราบถึงตำแหน่งของบริษัทฯแล้ว ต้องวางตำแหน่งที่ต้องเป็นให้กับธุรกิจให้ได้ ตรวจตราอีกรอบเพื่อหาแนวทางเพื่อจะส่งผลให้เกิดวัตถุประสงค์นั้นๆ

การสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด หากทำความเข้าใจและตรวจสอบได้แต่ติดต่อและทำการสื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบแนวความคิด และ สิ่งที่พวกเราพิจารณามามิได้ ก็เปล่าคุณประโยชน์ การติดต่อสื่อสารมีหลายๆวิธี ทั้งการสนทนา การเขียนเพื่อจะการสื่อสาร วิธีใช้รูปรูป การยกสิ่งต่างๆมาเทียบ เพียงติดต่อสื่อสารให้ทุกคนแสดงตัวและรับทราบในความคิดเราได้ถึงจะประสบความสำเร็จ

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คนแนะนำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการสนทนา ชักนำ ด้วยเหตุดังกล่าว การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญ คนแนะนำสามารถคุยได้ตั้งแต่ผู้ทำงานดีกรีข้างล่าง ผู้บังคับบัญชางาน ผู้จัดการ ประธานระดับสูง จวบจนเจ้าของธุรกิจ เพื่อจะสืบค้นหาและตรวจตราความเป็นไป การคุยกับคนกวาดถนน (เหมือนที่คุณแบมทำ) ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่สื่อมาให้มีความเห็นว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเท่าใด

actio

สามารถประเมินสถานะการณ์ ได้ว่า ทำเค้าหน้านี้แล้วกำเนิดอะไรขึ้น หรือ actio ผลเกิดอย่างนี้ มาจากสาเหตุใดบ้าง ซึ่งควรจะมีประสบการณ์มากพอควร การมีประสบการณ์ต่างๆกลุ่มนี้มาจากการเข้าไปศึกษา หรือ สังเกตธุรกิจต่างๆเสมอๆก็มีส่วนช่วย ได้แก่นักตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คนเขียนซอฟแวร์ ของบริษัทฯรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถมาทางนี้ได้ไม่ยากเนื่องด้วย ได้ผ่านประสบการณ์สำหรับการพิจารณาระบบงานมากมายบ่อยมากๆ

มีการจัดการปัญหาและปกป้องข้อขัดข้องเสมอๆนำมาซึ่งการทำให้สามารถประเมินสถานะการณ์ต่างๆได้ ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือ ผู้ให้คำแนะนำกับบริษัทฯต่างๆจากการพินิจก็เป็นนิสัยรูปพรรณเดียวกันครับ 6. ชอบสอน ถูกใจเสนอแนะผู้ชี้แนะธุรกิจที่เก่งๆ โดยมากจะมีการทำงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามาก ก็จะถูกใจสอนถูกใจบอกต่อหัวข้อต่างๆให้กับคนส่วนใหญ่ รวมทั้งธุรกิจที่ดูแล เพราะเหตุว่า การสอนและการนำเสนอต่างๆให้กับพนักงาน จะมีผลให้บุคลากรมี

ความคิดไปในด้านเดียวกัน และ แนะนำประธานต่างๆก็จะสามารถส่งผลให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในเคล็ดวิธีเดียวกัน จะประสบพบเห็นบ่อยมากๆว่า ผู้ให้คำแนะนำธุรกิจที่เก่งๆ จะเรียกประชุมผู้บริหารชั้นกลาง และ ข้างล่าง รวมทั้ง พนักงานชั้นด้านล่างอยู่บ่อยครั้งๆ ยิ่งกว่านั้นเข้าไปสนทนากับเจ้าของกิจการและ ประธานขั้นสูง เพื่อทำให้แนวความคิดที่จะปรับปรุงธุรกิจเป็นไปในเคล็ดลับเดียวกันทั้งระบบ

มองการณ์ไกล ผู้ให้คำแนะนำไม่น่าใช่ทำให้ล่าสุดประสบความสำเร็จแค่นั้น

แต่จะต้องปูฐานรากในธุรกิจต่างๆให้สามารถประสบความสำเร็จในอนาคต มองเทคนิคแบบที่ไม่เหมือนเดิม และ การแตกแนวทางของธุรกิจ เพื่อให้ขยายกิจการไปได้ นอกจากนี้จึงควรพัฒนาผู้คนที่มีในขณะนี้เพื่อที่จะรองรับในงานในภายภาคหน้าด้วย ด้วยประการฉะนี้ วิสัยทัศน์ และ การมองการณ์ไกล ก็เลยสำคัญสำหรับที่ปรึกษาเก่งๆ

การติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสาร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของที่ปรึกษา เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นอยู่กับเรื่องทั่วๆไปที่จะทรงอิทธิพลกับธุรกิจ คนให้คำแนะนำควรจะจะรับรู้และนำเสนอได้ทันเหตุการณ์ รวมถึงสามารถเจาะจงแนวทางในภายภาคหน้าได้

มีแง่มุมทางบวกเป็นหลักฐานและถ้า มีช่วงเวลาในการเรียนรู้ทางลบ จะก่อให้มุมมองทางบวกมีการหักล้างของความคิด ส่งผลให้ประเด็นและแนวความคิดสามารถเอามาปฏิบัติได้ แต่ก็จะต้องมีประเด็นทางบวก เพื่อจะมีความนึกคิดที่จะมีผลให้ได้ actio ดังเช่น ถ้าคุณทำธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีประเด็นทางบวกจะพูดว่า

ทำแล้วได้แต่อาจจะจะเหนื่อยหน่อย ทำให้ทราบว่ามันยากแต่ทำได้เนื่องด้วยธุรกิจอะไรก็ตาม ก็จะควรจะมีการแข่งขันชิงชัย จะต้องมีผู้ประสบความสำเร็จ และ ไม่สมหวัง โดนน๊อก แต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถมีประเด็นว่าเป็นได้ ก็สามารถทำเป็นแล้วได้ แม้ว่านจะยาก เพียงแต่ผู้ตัดสินใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยเพียงแค่นั้นเอง

มีความเชี่ยวชาญสำหรับการชักพาโน้มน้าวจิตใจคนความชำนาญ นี้จำเป็นต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย ด้วยเหตุว่าการนำเสนอสิ่งต่างๆให้กับบุคลากร สิ่งแรกที่จะเจอคือการผลิตกำมีคุณค่าและราคาที่สูงมากีดกันความคิดของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ไม่ว่าจะทำรูปพรรณใด กุนซือจะต้องมีคุณลักษณะสำหรับเพื่อการชักพาและโน้มน้าวใจคนได้ ให้ทุกคนสามารถปฏิบัติการของตนให้บรรลุผลของบริษัทฯได้

rcrec